First Organic Seeds logo design by loginART.com

งานนี้ได้โจทย์จากผู้ประกอบการว่า : ธุรกิจนี้เป็นเน้นขายเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เจ้าแรกในประเทศไทย และต้องการสัญลักษณ์ที่มาจาก เลข ๑ ไทย ที่ดูแข็งแรง โดยใช้โทนสีเขียวเข้มหรือทอง