ร้านกาแฟเพลินจิต, นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่ / Ploen Jit cafe’ logo and signage design

992965_10151469525901977_1352403369_n ร้านกาแฟดพลินจิต, นิมมานเหมินต์, เชียงใหม่